Hỗ trợ báo giá
Xuân Nam - 0978.87.55.11
sale05@baohonambinh.com
Thu Hà - 0981.220.029
sales@baohonambinh.com
Anh Tú - 0981.047.229
sale04@baohonambinh.com
Mai Duyên - 0971.500.128
sale01@baohonambinh.com
Thế Hiệp - 0978.95.32.32
sale03@baohonambinh.com
Lê Nhung - 0981.047.225
sales08@baohonambinh.com
Thu Huyền - 0981 22 00 28
sales06@baohonambinh.com
Danh mục sản phẩm
Ad1
Ad2
Thế mạnh doanh nghiệp
2 xưởng may với > 500 công nhân
Trực tiếp sản xuất hơn 20 mặt hàng
Đại lý độc quyền và cấp I của 24 thương hiệu lớn
Giá trị cạnh tranh
Bán giá gốc nhà máy (bằng giá trị giao buôn)
Giao hàng nhanh chóng
Bảo hành đến cùng các sản phẩm cung cấp