Hỗ trợ báo giá
Đặng Cường - 0963.666.848
cuongdd@baohonambinh.com
Chu Lý - 097.381.66.11
asst@baohonambinh.com
Danh mục sản phẩm
Ad1
Ad2
Thế mạnh doanh nghiệp
2 xưởng may với > 500 công nhân
Trực tiếp sản xuất hơn 20 mặt hàng
Đại lý độc quyền và cấp I của 24 thương hiệu lớn
Giá trị cạnh tranh
Bán giá gốc nhà máy (bằng giá trị giao buôn)
Giao hàng nhanh chóng
Bảo hành đến cùng các sản phẩm cung cấp